TIPS-BLOGG

TID FOR BESKJÆRING

 

I mars og april måned er det tid for å beskjære frukttrær, bærbusker, roser og en del busker og trær. Vår helt ferske test viser deg hvilke beskjæringssakser som er de beste.

Bor du i en del av landet der våren kommer tidlig, er det bare å sette i gang. I Innlandet og Nord-Norge, kan det hende du må vente til mai måned.

Det er ikke noe fast regel for når du skal beskjære, men de fleste gartnere anbefaler at du gjør denne jobben før løvsprett, men etter at den verste vinterkulda har gitt seg. Det skal helst ikke være minusgrader i lufta de nærmeste dagene etter beskjæring.

 

Ikke vent for lenge

Mange hageeiere kvier seg litt for å gå løs på beskjæringsjobben. De venter gjerne i det lengste, til treet eller busken har blitt så stor og uregjerlig at det er et større prosjekt å få gjort noe med det. Men beskjæring er ikke vanskelig, hvis du vet hvordan du gjør det!

Det er ikke slik å forstå at det er livsnødvendig for en plante å bli beskåret. Men i mange tilfeller er det likevel gunstig å gjøre det. Beskjæring bør være et ledd i en planmessig og regelmessig skjøtsel av plantene.

 

Vi har ulike typer beskjæring:

Oppbyggingsbeskjæring gjøres for å gi planten en fin form og sørge for at de sterkeste greinene får utvikle seg best mulig.

Vedlikeholdsbeskjæring og foryngelsebeskjæring har samme formål: Du fjerner gamle greiner for å gi plass til yngre greiner, for å stimulere til økt blomstring og sørge for at det kommer mer lys inn til planten.

 

Ofte og moderat

Beskjæring bør som hovedregel utføres slik at plantens karaktertrekk bevares. Generelt er «ofte og moderat» å foretrekke framfor «sjelden og brutalt». Det er viktig å være klar over at all beskjæring medfører sår på plantene, og at planten må bruke energi på å lege disse sårene.

Skadene blir minst når du går inn tidlig med skjæringstiltak, mens plantene er unge og i god vekst. For de fleste sorter skal du begynne beskjære to til fire år etter planting. Deretter skal plantene beskjæres jevnlig: noen hvert år, andre sjeldnere.

 

Beskjæres om våren

De fleste busker og trær bør beskjæres på ettervinteren/tidlig vår. Det er viktig at du venter med å beskjære til temperaturen ligger rundt 0 grader. Hvis det blir veldig kaldt med mange minusgrader etter beskjæringen, er det fare for frostsprengning i trevevet.

Men nå i mars måned er det ikke lenger fare for ekstrem kulde, så de fleste steder i landet er det bare å sette i gang så snart det er føre til å gjøre jobben. En tommelfingerregel vi har hørt er at det er greit å beskjære når det går an å jobbe ute uten hansker.

Tidligere ble det anbefalt at steinfrukter, som i Norge vil si plomme og kirsebær, skulle beskjæres om høsten. Men dette har man nå gått bort fra, siden det viser seg at høstbeskjæring gir større fare for sykdom på trærne. Men vintergrønne busker kan beskjæres sensommer/tidlig høst.

 

Beskjæring skal som nevnt først og fremst sørge for å bevare plantens naturlige form. Det er det ikke alle som har skjønt. En vanlig feil er for eksempel at man synes treet eller busken er for stor, og derfor like godt kutter busken i to. Det blir aldri pent. Hvis du synes treet er for stort, må du heller sage det ned og plante et treslag som blir mindre, du klarer ikke å tvinge et tre som naturlig vil bli 15 meter høyt til å bare bli 5. Beskjæring er ikke en metode for å gjøre planter mindre enn de er. Når du beskjærer skal du tynne ut ikke "kupere" planten.

En annen vanlig feil er at man beskjærer blomstrende busker på feil tidspunkt. Hvis du for eksempel beskjærer vårblomstrende busker som syrin tidlig på våren, vil du skjære vekk mesteparten av blomsteranleggene, derfor skal du vente til etter blomstring.

 

Beskjæringskalender

 

Ettervinter/tidlig vår: (mars-april)

Bærbusker (rips, solbær, stikkelsbær)

Eple- og pæretrær, plomme- og kirsebærtrær

Sommer- og høstblomstrende busker og trær

Roser

Løvfellende hekk

 

Sommer, etter blomstring:

Vårblomstrende busker som syrin, brudespirea, gullbusk (Forsythia), Magnolia,

 

Tidlig høst: (juli, august, september)

Bjørk

Agnbøk

Lønn

Vintergrønne busker og trær (tuja, sypress, gran, furu, einer etc)

 

 

KILDE: Klikk.no

Artikkelforfatter Bjørnhild Fjeld er forfatter av hageboken "Hageguiden - nybegynnerens vei til grønne gleder" og driver også hagebloggen Spirea.no