TJENESTER

ØBS er en helhetlig leverandør av tjenester for din eiendom, og ivaretar både bygningsmasse og uteområder. Gjennom mange år med boligforvaltning, har vi etablert kvalitetssikrede prosedyrer for vårt arbeid og har et godt nettverk av partnere med solid fagkompetanse.

UTEMILJØ

Vi sørger for gressklipping, beskjæring av trær og busker, trefelling, luking av bed og annet vedlikehold av dine uteområder. Standard, omfang og pris fastsettes i våre kontrakter for sikker gjennomførelse i tråd med avtalt bestilling.
 

VAKTMESTER OG VEDLIKEHOLD

 
Vi leverer de fleste typer vaktmestertjenester og vedlikeholdsoppgaver for de fleste virksomheter, ut fra dine kvalitetskrav og ditt budsjett. Når det kreves har vi tilgang til spesialkompetanse på de fleste områder og stiller med de fagfolkene som er nødvendig for å løse ditt oppdrag.